คริสต์มาสนมัสการ

Event details

  • วันพฤหัสบดี | 24/12/2021
  • 08:00

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วม ในบรรยากาศนมัสการ

คริสต์มาสนมัสการ 24 ธันวาคม 2021

ณ คริสตจักรสดุดี

wtwwtwwtwwtwwtwwtwwtw

19.00  น. นมัสการ รื้อฟื้นวิญญาณสันติสุขภายใน
20.00 น. รับฟังคำแบ่งปัน จากศจ.ภูมิวเนตร เมธีอัครกุล
21.00  น. จบรายการ (ไม่มีร้องเพลงตามบ้าน)