ชนะโดยฤทธิ์พระวิญญาณ

Event details

  • วันเสาร์ | 01/03/2020
  • 23:00
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 107 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

คริสตจักรสดุดี ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟูพิเศษ

“ชนะโดยฤทธิ์พระวิญญาณ”

โดย Pastor Walter Heidenreich

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

เวลา 10.00 – 17.00 น.

คริสตจักรสดุดี ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

ฟรี ! ไม่มีค่าลงทะเบียน