นมัสการออนไลน์ และร่วมรับมหาสนิท

Event details

  • วันเสาร์ | 05/09/2021
  • 23:00

ขอเขิญพี่น้องร่วมพิธีมหาสนิทพร้อมกัน

อาทิตย์ที่ 5 กันยายน นมัสการออนไลน์

**โปรดเตรียมขนมปังและน้ำองุ่น ที่บ้านของท่าน**