นมัสการออนไลน์ และร่วมรับมหาสนิท

Event details

  • วันเสาร์ | 03/10/2021
  • 00:00

ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมหาสนิทพร้อมกัน

อาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม นมัสการออนไลน์

**โปรดเตรียมขนมปังและน้ำองุ่น ที่บ้านของท่าน**