นมัสการและร่วมรับมหาสนิท

Event details

  • วันเสาร์ | 01/05/2022
  • 00:00

ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมหาสนิทพร้อมกัน

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022

หรือ สามารถรับชมผ่านออนไลน์ 👉 Youtube https://bit.ly/3b9FqpM
**พี่น้องที่รับชมออนไลน์ โปรดเตรียมขนมปังและน้ำองุ่น ที่บ้านของท่าน**