นิเวศอธิษฐาน 12 ชั่วโมง

Event details

  • วันศุกร์ | 22/09/2018
  • 22:00
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260

                      คริสตจักรสดุดี

“ขอเชิญทุกท่านร่วมนมัสการและอธิษฐาน 12 ชั่วโมง”