นิเวศอธิษฐาน 14 ชั่วโมง

Event details

  • วันศุกร์ | 29/04/2017
  • 21:00
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

                             คริสตจักรสดุดี

“ขอเชิญทุกท่านร่วมนมัสการและอธิษฐาน 14 ชั่วโมง”