นิเวศอธิษฐาน 24 ชั่วโมง

Event details

  • วันพฤหัสบดี | 29/11/2019 to วันศุกร์ | 29/11/2019
  • All Day
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

         คริสตจักรสดุดี ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมอธิษฐาน 24 ชั่งโมง

                  วันศุกร์ – เสาร์ที่ 29-30 พฤษจิกายน 2019

                      นิเวศอธิษฐาน ณ คริสตจักรสดุดี

               เริ่ม วันศุกร์ที่ 29 พฤษจิกายน 2019 เวลา 17.00น.

                ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤษจิกายน 2019 เวลา 17.00น.