บัพติศมาในน้ำ

Event details

  • วันเสาร์ | 24/04/2022
  • 02:30
  • คริสตจักรสดุดี ถ.สุขุมวิท 101/2 (BTS อุดมสุข)
  • 02-3961193

 17 เม.ย. อบรมก่อนรับบัพติศมาในน้ำ

24 เม.ย. รับบัพติศมาในน้ำ

*แจ้งชื่อกับหัวหน้ากลุ่ม หรือ ไลน์คริสตจักรสดุดี (@praisechurch)