รองเท้าข่าวประเสริฐ GOSPEL

Event details

  • วันศุกร์ | 13/05/2017
  • 23:00
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

        คริสจักรสดุดี ขอเชิญสมาชิกทุกท่านอบรมเรื่อง

     การประกาศข่าวประเสริฐและออกประกาศในชุมชน

               วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017 

เวลา      10.00 -12.00 น. ณ ห้องชั้น 2 คริสตจักรเด็ก

             12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

             13.00 – 16.00น. ออกประกาศข่าวประเสริฐ