ร่วมพลังอธิษฐานเพื่อการจัดงาน ONENESS

Event details

  • วันเสาร์ | 21/07/2019
  • 05:00
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

       ขอเชิญศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร และพี่น้องทุกท่าน

                ร่วมพลังอธิษฐานเพื่อการจัดงาน 

               “เราเป็นหนึ่งเดียว ONENESS”

              วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

                  เวลา 15.00 – 17.00 น.

                      ณ คริสตจักรสดุดี