วันฟื้นคืนพระชนม์

Event details

  • วันเสาร์ | 12/04/2020
  • 19:00
  • *งดนมัสการที่คริสตจักร *นมัสการแบบออนไลน์ Live Streaming เท่านั้น! ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube - Praise Church Thailand

คริสตจักรสดุดี ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน

ร่วมงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ

“วันฟื้นคืนพระชนม์”

ในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

06.00 – 08.00 น.  นมัสการรุ่งอรุณ 

10.00 – 12.00 น.   นมัสการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ

*นมัสการแบบออนไลน์ Live Streaming เท่านั้น!

Facebook – https://www.facebook.com/praisechurchthailand

Youtube – https://bit.ly/2UllM4A

*งดนมัสการที่คริสตจักร