สานสายใยให้ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อคริสตจักรมั่นคง

Event details

  • วันเสาร์ | 18/03/2018
  • 04:30
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

คริสตจักรสดุดี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาครอบครัวสัมพันธ์

“สานสายใยให้ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อคริสตจักรที่มั่นคง”

                    โดย ศจ.วาทะ ใฝ่เด่นดี

         ศิษยาภิบาลคริสตจักรธารพระกรกรุงเทพ

                      ณ คริสตจักรสดุดี

                 วันอาทิตย์ที่ 11,18,25 มีนาคม

                    และ 1 เมษายน 2018

                   เวลา 14.30 – 16.30 น.

                   ( ฟรี! ไม่มีค่าลงทะเบียน)