อบรมการเยียวยารักษาภายใน (INNER HEALING)

Event details

  • Tuesday | 18/07/2017 to Thursday | 20/07/2017
  • 00:00
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

การเยียวยารักษาภายใน (INNER HEALING)

บันทึก 20 กรกฏาคม 2017 (1)

สัมนา inner healing โดย อ.ลินดา 20 ก.ค.2017

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017

(2)

สัมนา Inner Healing โดย อ.ลินดา 20 ก.ค.2017 ช่วงบ่าย

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017

บันทึก 19 ก.ค. 2017 (1)

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017

(2)

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017

(3)

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017

(4)

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017

บันทึก 18 ก.ค.2017

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2017