อบรมการเยียวยารักษาภายใน (INNER HEALING)

Event details

  • วันจันทร์ | 18/07/2017 to วันพุธ | 19/07/2017
  • 14:00
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

การเยียวยารักษาภายใน (INNER HEALING)

บันทึก 20 กรกฏาคม 2017 (1)

(2)

บันทึก 19 ก.ค. 2017 (1)

(2)

(3)

(4)

บันทึก 18 ก.ค.2017