อัพเดตตาราง Live ของคริสตจักรและนิเวศอธิษฐานสดุดี

Event details

  • วันจันทร์ | 12/10/2021
  • All Day

ขอเชิญพี่น้องร่วมนมัสการและอธิษฐานออนไลน์กับเรา
ทุกวันอังคาร-เสาร์ (ปรับช่วงเวลาเย็น 19.00-21.00 น.)

ผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์นี้ค่ะ
1. Youtube Live: https://bit.ly/39Xop17
2. Facebook Live: https://bit.ly/2RwlHJL

*โดยช่วงเวลา 12.00-13.00 น. ของทุกวัน ขอร่วมใจอธิษฐานป่าวประกาศ เผื่อสถานการณ์โควิด ด้วยกันค่ะ