นิเวศอธิษฐาน 24 ชั่วโมง

Event details

  • วันจันทร์ | 04/12/2018 to วันอังคาร | 04/12/2018
  • All Day
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

         คริสตจักรสดุดี ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมอธิษฐาน 24 ชั่งโมง

                   วันอังคาร – พุธที่ 4-5 ธันวาคม 2018

                      นิเวศอธิษฐาน ณ คริสตจักรสดุดี

               เริ่ม วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2018 เวลา 18.00น.

                ถึง วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 เวลา 18.00น.