Christmas ใต้แสงเทียน

Event details

  • วันพฤหัสบดี | 25/12/2020
  • All Day

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วม ในบรรยากาศนมัสการ

คริสต์มาสใต้แสงเทียน 25 ธันวาคม 2020

wtwwtwwtwwtwwtwwtwwtw

18.30 น. เริ่มนมัสการ

21.00 น. ร้องเพลงตามบ้าน