ONENESS

Event details

  • วันจันทร์ | 13/08/2019 to วันพฤหัสบดี | 15/08/2019
  • All Day
  • คริสตจักรสดุดี Praise Church Thailand 3131/53-54 ซอยสุขุมวิท 101/2 (อุดมสุข 5) ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-3961193

ขอเชิญสมาชิกชมรมรักอิสราเอลพบกันในงาน ONENESS หรืออีกชื่อหนึ่งคือ การประชุม AMF 2019 ( Asia Messianic Forum)

งาน ONENESS ไม่ใช่แค่งานประชุมแต่เป็นการพบกันของสมาชิกชมรมรักอิสราเอลกับผู้เชื่อในเอเซียและชาวยิวผู้เชื่อใจพระเยซูคริสต์เพื่อร่วมสามัคคีธรรมกัน ฟังพระวจนะจากคนของพระเจ้าจากศิโยนด้วยกัน เป็นครอบครัวเดียวกันในพระเยซูคริสต์” ตามพระธรรม เอเฟซัส2;12-15

AMF เกิดขึ้นได้อย่างไร?
เริ่มต้นจากกลุ่มคริสเตียนชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้อธิษฐานเผื่ออิสราเอลอย่างสัตย์ซื่อจากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1929 (ก่อนอิสราเอลกลับมาเป็นประเทศเสียอีก) ดังนั้นเมื่อมีการประกาศเป็นชาติอิสราเอลในปี1948 การอธิษฐานเผื่ออิสราเอลจึงเข้มข้นและมีการเชื่อมต่อกับชาวยิวผู้เชื่อในอิสราเอล จนมีการเชิญวิทยากรชาวยิวไปแบ่งปันพระวจนะและสามัคคีธรรมในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะ ๆ
จนกระทั่งปี2009 วิทยากรชาวยิวเสนอแนะให้ญี่ปุ่นเชิญคริสเตียนในเอเซียมาร่วมสามัคคีธรรมและฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นการประชุมAsia Messianic Forum หรือ AMF ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นในปี 2009 นั่นเอง โดยมีประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงค์โปร์และไทยไปร่วมในครั้งนั้น

ต่อจากนั้นก็มีคริสเตียนจากประเทศในเอเซียซึ่งมีนิมิต”คนใหม่คนเดียวในพระคริสต์” มาร่วมกันเพิ่มขึ้น ได้สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพบปะกันทุก 2 ปี เรื่อยมาคือเกาหลี สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และไต้หวัน และในปี 2019นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน AMF หรือ ONENESS โดยมี
คริสตจักรไทยและหน่วยงานในกลุ่ม One New Man Family ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานนี้คือ
คริสตจักรร่มเย็น, บ้านแห่งพระคุณ, สดุดี, คริสตจักรแห่งพระบัญชา (UCC), ยุคพระคุณ, คริสตจักรศรีราชา, นิมิตใหม่, อันติโอเกียลาดพร้าว, พบพระคุณ,ชมรมรักอิสราเอล, เบธเอลทัวร์, กลุ่มนักอธิษฐาน ANCJ, JOSHUA THAILAND

มีวิทยากรรับเชิญจากประเทศอิสราเอล 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในพระวจนะพระเจ้าเรื่อง พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อ อิสราเอล และประชาชาติ คือ อ.โยเซฟ ชูลัม, อ.ปีเตอร์ สึคาฮิร่า, อ.อาเชอร์ อินเทรเตอร์

จึงขอเชิญชวนอาจารย์และสมาชิกชมรมรักอิสราเอลตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 101 ทุกท่านร่วมรับพระพรในการประชุมพบปะกันในครั้งนี้

ในวันที่ 13-16 สิงหาคม 2019

สถานที่: ห้องแกรนด์พาร์ค ชั้น 7 โรงแรมเอวาน่า

ค่าลงทะเบียน
3,500 รวมอาหาร 7 มื้อ เบรค 6 มื้อ
5,500 รวมอาหาร 11 มื้อ เบรค 6 มื้อ /ที่พัก 4 คืน

ช่องทางลงทะเบียน ผ่าน line@
@ntb7588q

บัญชีเพื่อลงทะเบียนและสนับสนุนการจัดงาน

ธนาคาร กสิกรไทย, สาขาอุดมสุข
เลขที่ บัญชี # 038-1-40211-8
ชื่อบัญชี นายภูมิวเนตร เมธีอัครกุล,
นายปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์,
น.ส.วรณี พัฒน์ตระกูลชัย,
นางสุวิมล ปัญญางาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คริสตจักรยุคพระคุณ | 061-141-5163
คริสตจักรสดุดี | 080-553-5100
คริสตจักรแห่งพระบัญชา | 083-008-5262

ติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่
https://www.facebook.com/onenewmanfamily