สด

Intercession เวลา 10:00-12:00 น. วันที่ 19/08/2017

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017

ชมย้อนหลัง Facebook Live

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2017

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2017

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2017

โพสต์โดย Praise Church House of Prayer เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017

คำเทศนาของ อ.ไมค์ บิคเคิล

ความปรารถนาของผม คือ ที่คุณจะเข้าร่วมในน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดชีวิตของคุณหากถามว่าน้ำพระทัยของพระเจ้า หรือที่เราเรียกว่า การทรงเรียกนั้นคืออะไร เราคงมีคำตอบแตกต่างกันออกไปซึ่งก็คือ สิ่งที่พระเจ้าเรียกคุณให้ทำสิ่งนั้น

Read more

พิธีเปิดนิเวศอธิษฐาน ( วันที่ 24 กันยายน 2016 )

ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า  ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ  คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า  ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้า  และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

สดด.27:4