คำเทศนาของ อ.ไมค์ บิคเคิล

ความปรารถนาของผม คือ ที่คุณจะเข้าร่วมในน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดชีวิตของคุณหากถามว่าน้ำพระทัยของพระเจ้า หรือที่เราเรียกว่า การทรงเรียกนั้นคืออะไร เราคงมีคำตอบแตกต่างกันออกไปซึ่งก็คือ สิ่งที่พระเจ้าเรียกคุณให้ทำสิ่งนั้น

Read more

พิธีเปิดนิเวศอธิษฐาน ( วันที่ 24 กันยายน 2016 )

ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า  ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ  คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า  ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้า  และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

สดด.27:4