บ้านของพระองค์ – G


<Verse>

ที่นี่ข้าจะขอวางลง ทุกภาระทุกคำชื่นชม

ข้ามาเพื่อยอมจำนน ข้ามาเพื่อยอมจำนน

ที่นี่ข้าจะขอวางลง คำหลอกลวงและความกังวล

ข้ามาเพื่อยอมจำนน

<Chorus>

นี่คือบ้านของพระองค์ 

ขอทรงทำสิ่งที่ทรงต้องการ

ขอทรงทำสิ่งที่ทรงต้องการ

<Bridge>

รื้อถอนกฏเกณฑ์ ภาระที่ข้าต้องแบก

ทำลายกำแพง ศาสนาที่ข้ายึดอยู่

ดีกว่าโดยพระองค์ ดีกว่าโดยพระองค์

———————————–
<Verse>
Here is where I lay it down Every burden,every crown
This is my surrender This is my surrender
Here is where I lay it down Every lies and every doubt
This is my surrender

<Chorus>
I will make room for You
to do whatever you want to
to do whatever you want to

<Bridge>
Shake up the ground of all my tradition
breakdown the walls of all my religion
Your way is better Your way is better