แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์


แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ และองค์พระเย ซู
แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ และองค์พระเย ซู
ขอพระเกียรติ พระสิริ คำสรรเสริญ แด่พระองค์สืบไป
ขอพระเกียรติ พระสิริ คำสรรเสริญ แด่พระองค์สืบไป